Page Loading...

Nové domy Praha 5 - standardní vybavení

Rodinné domy v Praze 5 z projektu Řeporyje v zahradách jsou pro klienty připraveny v atraktivním standardu splňujícím nároky 21. století. Nové rodinné domy v Praze 5 jsou připraveny v kategoriích 5+KK a 6+KK. Klienti ve vybavení nových domů naleznou například plastová okna s dvojsklem a kvalitním zateplením nebo zámkovou dlažbu v přístupové cestě k novému domu. V případě zájmu o rodinný dům v Praze 5 před jeho výstavbou je možné měnit standard dle individuální domluvy s investorem, proto neváhejte a ozvěte se nám ještě dnes, probereme společně možné upravy.

Základové konstrukce nových domů:

 • hutněný štěrkopískový podsyp základové spáry,
 • základové pásy z prostého betonu nebo z vibro-lisovaných betonových tvárnic.

Vodorovné konstrukce nových rodinných domů:

Vodorovné konstrukce nových rodinných domů:

Složení a provedení podlahové konstrukce přízemí:

 • hutněný štěrkový podsyp,
 • základová betonová armovaná deska,
 • protiradonová hydroizolace,
 • tepelná izolace podlahové konstrukce přízemí,
 • separační vrstva - fólie,
 • betonová podlaha.

Složení a provedení stropní konstrukce přízemí a podlahy podkroví:

 • nosná stropní konstrukce,
 • izolace kročejového hluku,
 • betonová podlaha.

Překlady nad otvory:

 • překlady nad otvory v nosných konstrukcích provedeny zesílenou konstrukcí ŽB věnce, nebo systémovými překlady,
 • překlady nad otvory v příčkách – systémové překlady.

Železobetonový ztužující pozední věnec:

Železobetonový ztužující pozední věnec:
 • beton,
 • výztuž,
 • použití tepelné izolace z vnější strany ŽB věnce jako součást zateplení fasády.

Svislé konstrukce:

Svislé nosné zdivo obvodové:

 • cihla porothermového typu 24 P+D se zateplením fasádním polystyrenem 150 mm.

Střední nosné zdivo:

 • cihla porothermového typu 24 P+D.

Příčkové zdivo:

 • cihla porothermového typu 115-140 mm.

Zastřešení:

Zastřešení:
 • hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás nebo plechová krytina,
 • tepelná izolace - kompletizované polystyrenové desky s vrchním pásem TOP o celkové tl. 240 mm nebo minerální vata 260 mm,
 • parozábrana: modifikovaný asfaltový pás nebo folie,
 • podkladní asfaltový pás V13,
 • OSB desky 12mm,
 • konstrukce lehkého krovu – nosné konstrukce střešního pláště,
 • konstrukce zavěšeného SDK podhledu.

Výplně otvorů:

Okna:

 • plastová bílá, 5 komorový systém, zasklení izolačním dvojsklem s Ug= 1,2 W/m2.K.

Vchodové dveře:

 • plastové vchodové dveře, dvojsklo, bezpečnostní madlo/klika bílá.

Garážová vrata:

 • Ocelová výklopná vrata Hormann – BERRY, bílá RAL 2016.

Povrchové úpravy:

Povrchové úpravy:
 • venkovní omítka tenkovrstvá,
 • vnitřní omítka vápenosádrová.

Klempířské prvky:

 • podokapní žlaby a svody provedeny z materiálu PZn.,
 • venkovní parapety oken z materiálu PZn.

Technické zařízení budov – instalace:

Technické zařízení budov – instalace:

Vodovod:

 • plastové rozvody. Přívod vody s venkovním kohoutkem směrem na zahradu a v garáži u RRD.

Kanalizace:

 • potrubí z PVC.
 • Plynová přípojka

 

Vytápění:

 • plynový kondenzační kotel
 • prostorový termostat v obývacím pokoji
 • rozvody vytápění – měď
 • desková otopná tělesa

Elektroinstalace:

 • kabelové rozvody – Cu,
 • zásuvky a vypínače – TANGO – bílé provedení,
 • v každé místnosti vývod pro osvětlovací těleso dle PD,
 • plastový rozvaděč ve vstupní chodbě,
 • na střeše proveden jímací hromosvodný systém,
 • v obývacím pokoji příprava pro televizní antény – vytrubkování do prostoru podkroví pro následnou možnost osazení a přívodu rozvodů od antény či satelitu,
 • příprava pro domovní telefon ve vstupní chodbě – přívod od vstupní branky,
 • venkovní zásuvky na fasádě domu směrem na zahradu a u vjezdu do garáže u RRD.

Zpevněné plochy:

Zpevněné plochy:
 • okapový chodník v šíři 400 mm z kačírku,
 • přístupové cesty – zámková dlažba, asfaltová komunikace.


Uvedené fotografie jsou ilustrační.© 2015 Řeporyje v zahradách