Page Loading...

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK


V letech 2019 - 2021 společnost Kamýk Developers, s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti Kamýk Developers, s.r.o. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1 a 2 ks nabíjecí stanice pro elektromobily v pro vlastní potřebu.

Využívání elektromobilu a nabíjecích stanic ve společnosti Kamýk Developers, s.r.o. je hodnoceno pozitivně:

“Za podpory projektu Elektromobilita, reg. číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018041 spolufinancovaného Evropskou unií jsme v roce 2019 koupili elektromobil JAGUAR I-PACE a dvě nabíjecí stanice pro vlastní potřeby.

Užívání Elektromobilu ve firmě, zejména s využitím poskytnuté dotace, se pro nás stalo obrovským přínosem a přineslo mnoho kladných zkušeností:

Nízké Provozní Náklady: elektromobily jsou známé svými nízkými provozními náklady. Díky poskytnuté dotaci jsme mohli snížit nejen pořizovací náklady, ale i průběžné náklady na energii, což pozitivně ovlivnilo celkovou finanční stránku provozu vozidla. Nabíjecí stanice zaručily včasné dobití elektromobilu, zefektivnily možnosti využití vozu a minimalizovaly náklady na energii naplánováním dobíjení na nižší noční tarif.

Ekologický Přínos: Jízda elektromobilem v rámci firmy nám umožnila výrazně snížit emise skleníkových plynů a přispět k podnikové odpovědnosti v oblasti životního prostředí. Tato ekologická zodpovědnost se stala součástí naší firemní identity.

Podpora Inovací a Moderní Image Firmy: Vlastnictví elektromobilu nám umožnilo prezentovat naši firmu jako technologicky pokrokovou a inovativní. Moderní a ekologicky šetrný přístup k mobilitě zvyšuje vnímání naší firmy ve očích zákazníků a partnerských společností.

Komfort a Tichý Provoz: Elektromobil poskytuje pohodlnou a tichou jízdu. Bez hluku spalovacího motoru a minimálními vibracemi přináší jízda v elektromobilu nejen komfort, ale také klidné prostředí, což je v oblasti firemní mobility vítaným prvkem.

Zajímavé Inovativní Zážitky: Elektromobil je spojen s řadou inovativních prvků, od moderních obrazovek až po pokročilé systémy asistence řízení. Tato inovativní výbava přispívá k zajímavým zážitkům při jízdě a poskytuje uživatelsky příjemné prostředí.

Celkově lze konstatovat, že poskytnutá dotace pro elektromobil se stala klíčovým prvkem v naší firemní flotile. Nízké náklady, ekologický přínos a moderní image přispívají k celkovému úspěchu a pozitivnímu vlivu na firemní prostředí.“

Společnost Kamýk Developers, s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 412 595,25,- Kč.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - Kamýk Developers, s.r.o.

Jméno žadatele - Kamýk Developers, s.r.o.

Termín realizace - 20. 5. 2019 - 23. 3. 2021

Způsobilé výdaje -

  1. Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 450 000,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají 45% z částky 1 mil. Kč, dle pravidel Výzvy.
  2. Pořízení 2 ks dobíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu - celkem 100 127,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají investičním výdajům a maximu dle Žádosti.

Celkové způsobilé výdaj projektu tak činí 550 127,00- Kč.

Popis projektu - Projekt žadatele Kamýk Developers, s.r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu a 2x nabíjecí stanice pro vlastní potřebu. Projekt je realizován ve Středočeském kraji.

© 2015 Řeporyje v zahradách

Provozovatel webových stránek: Kamýk Developers s.r.o.